Кам’янський музичний коледж пройшов акредитаційну експертизу

      Відповідно до Постанови Кабінету Міністрів України від 9 серпня 2001р. № 978 «Про затвердження Положення про акредитацію вищих
навчальних закладів і спеціальностей у вищих навчальних закладах та вищих професійних училищах» та на підставі наказу Міністерства освіти і науки України №694-А від 14.04.2017 року експертна комісія у складі:
            голови – Громченко Валерія Васильовича – проректора з наукової роботи Комунального вищого навчального закладу «Дніпропетровської академії музики ім. М.Глінки» Дніпропетровської обласної ради», кандидата мистецтвознавства, доцента;
            експерта – Бекетової Олени Сергіївни – голови циклової комісії фортепіано «Запорізького музичного училища ім. П.І.Майбороди» Запорізької обласної ради, викладача вищої категорії.
          У період з 19 по 21 квітня 2017 року розглянула акредитаційну справу і здійснила експертне оцінювання освітньої діяльності Комунального вищого навчального закладу «Кам’янський музичний коледж» Дніпропетровської обласної ради» з підготовки фахівців освітньо-кваліфікаційного рівня «молодший спеціаліст» спеціальності 5.02020401 «Музичне мистецтво».’
              У ході перевірки були вивчені матеріали самоаналізу, проаналізовано кадрове, організаційне, навчально-методичне, інформаційне та матеріально- технічне забезпечення навчально-виховного процесу, результати виконання студентами комплексних контрольних робіт із дисциплін гуманітарної та соціально-економічної, природничо-наукової та фундаментальної, професійно-практичної підготовки.
На момент проведення перевірки членам експертної комісії були надані оригінали основних установчих документів, що регламентують діяльність КВНЗ «Кам’янський музичний коледж» ДОР»:
– Довідка про включення КВНЗ «Кам’янський музичний коледж» ДОР» до Державного реєстру вищих навчальних закладів України від 03.04.2009р. №04-Д-574;
– Ліцензія Міністерства освіти і науки, молоді та спорту України серії АД №073181, видана відповідно до рішення Акредитаційної комісії від 01.10.2016 р. кількість педагогічних працівників склала 67 штатних та 18
викладачів за сумісництвом.
         Викладачі Коледжу систематично підвищують свій фаховий рівень, беручи участь в роботі журі конкурсів, в методичних нарадах, конференціях,семінарах, педагогічних читаннях, майстер-класах. КВНЗ «Кам’янський музичний коледж» ДОР» здійснює підготовку
фахівців спеціальності 5.02020401 за рівнем вищої освіти молодший спеціаліст з ліцензованим обсягом прийому 60 осіб денної форми навчання.

         Юридична адреса: 51938 Україна, Дніпропетровська область, м. Кам’янське, вул. Миколи Лисенка, буд. 58,

         форма власності – комунальна.
Висновок:  Експертна комісія зазначає, що у Комунальному вищому навчальному закладі «Кам’янський музичний коледж» Дніпропетровської обласної ради» є в наявності всі документи, що забезпечують правові основи його діяльності, достовірність їх перевірена.
Підготовка молодших спеціалістів зі спеціальності «Музичне мистецтво» у навчальному закладі здійснюється згідно ліцензії. Ліцензія і сертифікат державного зразка в наявності.

 

З повним текстом експертних висновків можна ознайомитися за посиланням нижче:

Експертні висновки акредитаційної експертизи

Кам’янський музичний коледж пройшов акредитаційну експертизу

Залишити відповідь