Фортепіано

Циклова комісія “Фортепіано”

Історія класу спеціального фортепіано починається з дня створення училища у 1967 році. У складі перших викладачів фортепіанного відділу були талановиті випускники Київської консерваторії, Харківського інституту мистецтв, Московського музично-педагогічного інституту ім. Гнєсіних: Гордєєва А.П., Пилипенко Л.І., Краско Н.П., Морозова Н.П., Панащенко В.В., Дербеко А.М., які стали провідниками традицій вітчизняної піаністичної школи, головна з яких – висока професійна вимогливість.

Серед піаністів першого випуску фортепіанного відділу: Новіков Ю.М., заслужений діяч мистецтв України, нині ректор Дніпропетровської консерваторії  ім. М.Глинки, Столбун Л.В., заступник директора з навчальної роботи нашого училища, Малеєва Л.В. – викладач загального фортепіано.

В різні роки відділ очолювали Морозова Н.П., Краско Н.П., Дербеко А.М.,   Василіна О.І., Полежаєва І.Г., Новіков Ю.М. З 2004 року відділ очолює Одінцова І.В.

Багато досвідчених піаністів-педагогів вийшло зі стін училища, Закінчивши ВНЗ Одеси, Донецька, Ростова, Харкова, Воронежа, аспірантуру Київської консерваторії, вони повернулися та успішно працюють, продовжуючи гідну справу своїх вчителів – Рудковська Н.Ю., Шелепник Н.Л.,Авраменко Л.Ф., Полежаєва І.Г., Василєга І.А., Здоровенко Н.Ю., Захарченко А.В.

Сьогодні колектив відділу веде інтенсивну творчу та педагогічну роботу. Викладачі вдосконалюють зміст та методику викладання спеціальних дисциплін, оновлюють навчальні програми, проводять концерти фортепіанної музики, консультують молодих викладачів музичних шкіл міста та області. Гарним стимулом у вихованні юних талантів стало проведення міських конкурсів для учнів ШЕВ  – «Казковий рояль» та фортепіанних ансамблів.

Студенти фортепіанного відділу щорічно беруть участь у регіональних та всеукраїнських конкурсах в м. Дніпропетровську, Кривому Розі, Донецьку, Харкові, Мелітополі, Сумах, Сімферополі, Одесі. Після закінчення училища багато з них продовжують навчання у ВНЗ України, Росії, Білорусії, Німеччини, Угорщини, Ізраїлю.

Відділ пишається своїми випускниками: Новіков Ю.М. –  Заслужений діяч мистецтв – ректор Дніпропетровської консерваторії ім. М.Глінки, Столбун Л.В. –  заступник директора з навчальної роботи Дніпродзержинського музичного училища, Лисенко Я.О. – кандидат мистецтвознавства, доцент кафедри соціально-гуманітарних дисциплін Дніпропетровської консерваторії ім. М.Глінки, Чепурна І.О. – викладач Донецької музичної академії ім.. С.Прокоф’єва, Шульга С.О. – викладач Луганської державної академії культури і мистецтв, а також провідні викладачі за межами країни  Азарова О.Ю.(Ізраїль), Н.Ткаченко (Німеччина), Ю.Садовська  (ОАЕ), О.Рімкус (Кітай), О.Пастухова (Росія).

Гарною традицією стали зустрічі з провідними викладачами ВНЗ  Донецької державної  музичної академії ім. С.С.Прокоф’єва, Харківського державного університету мистецтв ім. І.П.Котляревського, Московської державної консерваторії ім. П.Чайковського.

На фортепіанному відділі також працюють предметні комісії концертмейстерського класу (голова Нікуліна Т.В., викладачі Градосельська Л.С., Сафронова Л.В., Здоровенко Н.Ю., Нібель Ю.А.) та камерного ансамблю (голова Рудковська Н.Ю., викладачі Гамалей В.Ф., Шмиговський Ю.І.,  Полєжаєва І.Г.,Костіна Л.А.). Предмети ансамблевого музикування є невід’ємною частиною комплексної підготовки майбутніх фахівців. В концертмейстерському класі студенти опановують мистецтво акомпанементу солістам-вокалістам та інструменталістам, збагачують свій репертуар камерно-вокальними та інструментальними творами; отримують знання та навички, необхідні для подальшої роботи в якості концертмейстера.

ПК “Камерний ансамбль”

Предмет камерного ансамблю викладають педагоги фортепіанного та оркестрово-струнного відділення, які навчають виконанню камерних дуетів, тріо, допомагають досягти професійного взаєморозуміння з партнерами.

ПК “Концертмейстерський клас”

Великий комплекс дисциплін надає випускнику-піаністу широкий діапазон можливостей у використанні накопичених умінь. Особливе значення надається педагогічній та концертмейстерській практиці, що здійснюється під керівництвом викладачів у музичній школі при училищі.

Засвоїти методику викладання гри на фортепіано, ознайомитись з історією своєї айбутньої професії, збагатити ерудицію допомагає фортепіанний гурток «Тезаурус» (керівник Н.Ю.Рудковська).

Завдання комплексного підходу у вихованні молодих музикантів, розширення їх музичного світогляду поряд з оволодінням інструментом, із перших кроків існування музичного училища виконував відділ загального фортепіано. Цей предмет – універсальний засіб спілкування музикантів різних спеціалізацій – розвиває художній смак, знайомить з симфонічною, камерно-ансамблевою літературами, допомагає засвоювати музично-теоретичні дисципліни.

ПК “Загальне фортепіано”

У важливий період становлення відділу з 1967 по 1981 роки беззмінним керівником його була Краско Н.П.  Разом з нею працювали викладачі Пилипенко Л.І., Шпиталенко Т.М., Густова А.Б., Панащенко В.В., Січова Л.О., Сафронова Л.В., Градосельська Л.С.  Багато молодих педагогів, які отримали свій перший досвід працюючи на відділі, в подальшому продовжили творчу та педагогічну діяльність в інших училищах області.

У різні періоди відділом загального фортепіано керували Столбун Л.В., Кравцова О.І., Січова Л.О., Нікуліна Т.В., Малєєва Л.В. Сьогодні його очолює Василєга І.А.

Студенти і викладачі відділу беруть активну участь в концертному та конкурсному житті музичного училища. Так, щорічно проводяться і отримали велику популярність підсумкові звітні концерти фортепіанної музики студентів виконавських відділів. Студенти диригентсько-хорового відділу приймають активну участь і показують високі результати в обласних конкурсах з фортепіано. Студенти виконавських відділів виборюють призові місця у регіональному конкурсі “Натхнення” (м. Донецьк).

Сьогодні на відділі працюють Нікуліна Т.В., Січова Л.О., Малеєва Л.В., Єдігарова Н.В., Тімошкова Н.В., Панчук Н.І., Василенко Т.Г., Сухомяс М.Г., Ніколайчук І.С.,  Земляна І.Ф., Захарченко А.В.,Здоровенко Н.Ю.

Предметна комісія “Фортепіано“ активно працює і розвивається, гармонійно поєднуючи досвід старшого покоління з творчою енергією молодих викладачів.