Списки рекомендованих до зарахування ЄДЕБО

Рекомендовані до зарахування

Форма навчання: Денна

Освітньо-кваліфікаційний рівень:

  • Молодший спеціаліст на основі базової загальної середньої освіти
  • Молодший спеціаліст на основі повної загальної середньої освіти 1
  • Молодший спеціаліст на основі повної загальної середньої освіти 2

Структурний підрозділ: Музичне відділення

Код та назва спеціальності: (5.02020401) музичне мистецтво

Списки рекомендованих до зарахування ЄДЕБО

Залишити відповідь