Положення про обласний дитячо-юнацький конкурс «Музичний калейдоскоп»

Положення про обласний дитячо-юнацький конкурс «Музичний калейдоскоп»

I. Загальні положення.

1.1. Дитячо-юнацький конкурс «Музичний калейдоскоп» (далі – Конкурс) проводиться один раз у два роки на базі Комунального вищого навчального закладу «Дніпродзержинське обласне музичне училище» з метою надання стимулу в подальшому творчому розвитку талановитих юнаків та дітей, для виховання і передачі традицій культури і професійної майстерності.

1.2. Основними завданнями конкурсу є:

 • виявлення та підтримка молодих талановитих музикантів-виконавців, сприяння розкриттю їх творчої індивідуальності та подальшому вдосконаленню їх виконавської майстерності;
 • активізація творчої діяльності викладачів музичних навчальних закладів;
 • обмін досвідом та інноваційними ідеями провідних викладачів;
 • збагачення концертного та педагогічного репертуару кращими зразками класичної світової музики;
 • пропагування спадщини українського музичного мистецтва, національних здобутків;
 • розширення та зміцнення культурних зв’язків між молоддю мистецьких навчальних закладів.

 

ІІ. Організація Конкурсу.

2.1. Термін проведення конкурсу визначається наказом управління культури і туризму облдержадміністрації.

2.2. Конкурс проводиться в два етапи серед учнів шкіл естетичного виховання, дитячих музичних шкіл і студентів навчальних закладів І, ІІ рівня акредитації незалежно від їх типу, форми власності та підпорядкування. у п’яти номінаціях:

 • фортепіано;
 • оркестрові струнні інструменти;
 • оркестрові духові та ударні інструменти;
 • народні інструменти (баян, акордеон, домра, балалайка, гітара, бандура);
 • спів  (класичний та естрадний).

2.2.1. І етап  –  проводиться для визначення кількості учасників конкурсу в Дніпродзержинському, Криворізькому обласних музичних училищах та у Дніпропетровській консерваторії ім. М.Глинки за 20 днів до оголошеного початку конкурсу.

2.2.2. ІІ етап – проводиться у Комунальному вищому навчальному закладі “Дніпродзержинське обласне музичне училище”  серед учасників – переможців І етапу Конкурсу.

2.3. Для організації проведення та підбиття підсумків І і ІІ етапів Конкурсу створюється організаційні комітети та журі Конкурсу.

На І етапі склад журі затверджується керівником відповідного вищого навчального закладу.

Склад оргкомітету та журі ІІ етапу Конкурсу затверджується наказом управління культури і туризму облдержадміністрації.

2.4. Переможці І етапу конкурсу направляють заявку відповідного зразка (додається) оргкомітету Конкурсу  за адресою: 51917 Україна, Дніпропетровська область,  м. Дніпродзержинськ, вул. Бєсєдова, буд. 58.

ІІІ. Вимоги до програм конкурсних виступів.

3.1. Номінація «Фортепіано»

Для учнів початкових спеціалізованих мистецьких навчальних закладів:

I    вікова категорія   – учасники, віком 8 – 10 років,
II   вікова категорія      – учасники, віком 11 – 12 років,
III  вікова категорія     – учасники, віком 13 – 14 років.

Для студентів навчальних закладів І,ІІ рівня  акредитації:

І        категорія  – студенти І – ІІ курсу
ІІ       категорія  – студенти  ІІІ – ІУ курсу

Для учнів початкових спеціалізованих мистецьких навчальних закладів:

І вікова категорія

1.Поліфонічний твір  (Й.С.Бах, Г.Ф.Гендель)
2.Твір великої форми ( сонатне алегро класичної сонатини, сонати, концерту або класичні варіації)
3.Один твір за вибором учасника (українського композитора,«романтика» або сучасного композитора)

ІІ вікова категорія

1. Оригінальний твір Й.С.Баха ( не транскрипція)
2.Твір великої форми (сонатне алегро класичної сонати, концерту або класичні варіації)
3.Віртуозний етюд
4.Твір значної складності від романтизму до сучасності

ІІІ вікова категорія

1.Оригінальний твір Й.С.Баха ( не транскрипція)
2.Твір великої форми (сонатне алегро класичної сонати, концерту або   класичні варіації)
3.Віртуозний етюд
4.Твір значної складності від романтизму до сучасності

Для студентів навчальних закладів І,ІІ рівня  акредитації:

І вікова категорія студенти І – ІІ курсу

1.Оригінальний твір Й.С.Баха.
2.Твір великої форми (сонатне алегро  класичної  сонати, концерту або класичні варіації).
3.Концертний  етюд.
4.Твір значної складності від романтизму до сучасності.

ІІ вікова категорія студенти  ІІІ – ІV курсу 

1. Поліфонічний твір значної складності  ( Й.С. Бах, Д.Шостакович, Р.Щедрин,  М. Скорик, А.Шнітке)
2. Класична соната (І або ІІ, ІІІ, ІУ частини)
3. Концертний етюд
4. Твір за вибором учасника значної складності

3.2. Номінація «Оркестрові струнні інструменти»

Для учнів початкових спеціалізованих мистецьких навчальних закладів:

I  вікова категорія –  учасники віком 6 – 10 років.
IІ  вікова категорія –  учасники віком 11 – 13 років.
IIІ вікова категорія      – учасники віком 14 – 15 років.

I вікова категорія

Скрипка
1. Твір великої форми (1 частина або II- IIIчастини)
2. Твір за вибором учасника

Віолончель
1.Два різноманітних за характером твори

II вікова категорія 

Скрипка
1.Твір великої форми(I або II-III частини)
2. Віртуозний твір

Віолончель
1.Твір великої форми  (I або II-III частини)
2.Віртуозний твір

IIІ вікова категорія 

Скрипка
1.Твір великої форми(I або II-III частини)
2. Віртуозний твір

Віолончель
1.Твір великої форми (I або II-III частини)
2.Віртуозний твір

3.3. Номінація «Оркестрові духові та ударні інструменти»

Для учнів початкових спеціалізованих мистецьких навчальних закладів:

I  вікова категорія – учасники, віком 7 – 11 років,
II вікова категорія – учасники, віком 12 – 16 років.

I вікова категорія

1.Два різноманітних за характером твори.

II вікова категорія

1.Твір великої форми
2.Твір за вибором учасника.

 

3.4. Номінація «Народні інструменти»

Для учнів початкових спеціалізованих мистецьких навчальних закладів:

I   вікова категорія – учасники віком 7 – 9 років.
II вікова категорія – учасники віком 10 – 12 років.
III вікова категорія – учасники віком 13 – 15 років.

I вікова категорія

Баян, акордеон
1. Два різнохарактерні твори  за вибором учасника

Домра, балалайка
1. Два різнохарактерні твори  за вибором учасника

Гітара
1. Два різнохарактерні твори за вибором учасника

Бандура
1. Вокальний твір з супроводом
2. Інструментальний твір за вибором учасника

II вікова категорія

Баян, акордеон
1.Етюд.
2.Оригінальний твір
3.Твір за вибором учасника

Домра, балалайка
1. Два різнохарактерні твори  за вибором учасника

Гітара
1. Твір українського автора або обробка українського мелосу
2. Два різнохарактерні твори  за вибором учасника

Бандура
1. Два різнохарактерні інструментальні твори  за вибором учасника
2. Вокальний твір з супроводом.

III вікова категорія

Баян, акордеон
1. Поліфонічний твір
2.Оригінальний твір
3. Твір за вибором учасника

Домра
1.Твір великої форми
2. Два різнохарактерні твори  за вибором учасника

Балалайка
1.Два різнохарактерні твори  за вибором учасника
2.  Твір В.Андреєва

Гітара
1.Старовинний музичний твір  з елементами поліфонії
2.Твір великої форми
3.Оригінальний твір композитора ХХ – ХІ ст.

Бандура (вокаліст)
1. Інструментальний твір за вибором учасника,
2. Два різнохарактерні вокальні твори

Бандура (інструменталіст)
1. Твір великої форми
2. Інструментальний твір за вибором учасника


3.5. Номінація «Вокал»

Для учнів початкових спеціалізованих мистецьких навчальних закладів:

I   вікова категорія – учасники віком 6 – 9 років,
II  вікова категорія – учасники віком 10 – 12 років,
ІІІ вікова категорія – учасники віком  13 – 15 років,
ІУ вікова категорія – учасники віком 16 – 18 років.

I вікова категорія

Класичний спів
1.Українська народна пісня.
2. Вокаліз.

Естрадний спів
1.Українська народна пісня.
2.Естрадна пісня.

II  вікова категорія

Класичний спів
1. Українська народна пісня (a-capella)
2.Романс українського автора або обробка народної пісні.
3.Зарубіжна пісня або романс

Естрадний спів
1. Українська народна пісня (a-capella)
2.Зарубіжна естрадна пісня (мовою оригіналу) – англійська, французька, німецька, італійська тощо

IІI  вікова категорія

Класичний спів
1.Старовинна арія.
2.Класичний романс.
3.Твір українського автора або обробка.

Естрадний спів
1.Українська або російська естрадна пісня
2.  Українська народна пісня (a-capella)
3.Зарубіжна естрадна пісня (мовою оригіналу) – англійська, французька, німецька, італійська тощо

IV  вікова категорія

Класичний спів
1.Арія.
2.Класичний романс.
3.Вокальний твір ХХ сторіччя.

Естрадний спів
1. Українська народна пісня (a-capella)
2.Зарубіжна естрадна пісня (мовою оригіналу) – англійська, французька, німецька, італійська тощо
3.Шлягер минулих років мовою оригіналу

Для студентів навчальних закладів І,ІІ рівня  акредитації:

Класичний спів
1.Класична арія.
2.Класичний романс.
3.Твір українського автора або обробка.

Естрадний спів
1.Українська  або російська естрадна пісня.
2.Шлягер минулих років мовою оригіналу.
3. Джазовий стандарт з імпровізації.

Виконання творів в категорії «Естрадний спів» можливо під фонограму.

3.6. Виконання програми напам’ять  – обов’язкова умова Конкурсу


ІV. Нагородження учасників Конкурсу

4.1. Переможців ІІ етапу визначає журі Конкурсу. (інформація про переможців Конкурсу розміщується на сайті комунального вищого навчального закладу “Дніпродзержинське обласне музичне училище” www.dndzmusic.in.ua).

4.2. Переможці ІІ етапу Конкурсу у кожній номінації нагороджуються дипломами та цінними подарунками.

4.3. Учасники ІІ етапу Конкурсу та викладачі дипломантів відзначаються грамотами.

V. Фінансування Конкурсу.

5.1. Фінансування підготовки і проведення Конкурсу здійснюється за рахунок коштів обласного бюджету.

5.2. Кошторис витрат на проведення Конкурсу та придбання цінних подарунків для переможців ІІ етапу Конкурсу затверджується заступником голови облдержадміністрації.

Положення про обласний дитячо-юнацький конкурс «Музичний калейдоскоп»

Залишити відповідь