Музична школа

структурний пiдроздiл коледжу без права юридичної особи.

Діє з метою органiзацii, забезпечення та провадження освiтнього процесу для набуття учнями спецiальних здiбностей, естетичного досвiду i цiннiсних орiентацiй у процесi активної мистецької дiяльностi, формування у них теоретичних i практичних (у тому числi виконавських) загальних та професiйних компетентностей початкового рiвня.

Сьогодні у музичній школі  діти можуть отримати мистьецьку освіту за такими напрямами:

  • Фортепіано
  • Духові та ударні інструменти (труба, кларнет, валторна, тромбон, флейта та ін.)
  • Народні інструменти (баян, акордеон, гітара, бандура, домра, балалайка)
  • Оркестрові струнні інструменти (скрипка, віолончель)
  • Спів (академічний, естрадний)

Прийом до музичної школи здійснюється на підставі прослуховування або конкурсу у травні.