ЗАЙНЯТІСТЬ НЕПОВНОЛІТНІХ – ОСОБЛИВА УВАГА

Трудовим законодавством України встановлено певні особливості правового регулювання праці неповнолітніх. Це обумовлено тим, що вони користуються додатковими пільгами у зв’язку з фізіологічними, психологічними та віковими особливостями.

Неповнолітні, тобто особи, що не досягли 18 років, у трудових правовідносинах прирівнюються у правах до повнолітніх, а в галузі охорони праці, робочого часу, відпусток та деяких інших умов праці користуються пільгами, встановленими законодавством України.

НЕ ДОПУСКАЄТЬСЯ прийняття на роботу осіб молодше 16 років.

За згодою одного з батьків або особи, що його замінює допускається прийняття на роботу здобувачів освіти по досягненні ними 14 віку для виконання легкої роботи, що не завдає шкоди здоров’ю і не порушує процесу навчання, у вільний від навчання час.

Законодавством чітко встановлено межі робочого часу неповнолітніх. Для осіб у віці від 16 до 18 років – 36 годин на тиждень. Тобто не більше 7 годин на день при 5-денному робочому тижні і 6 годин при 6-денному.

Працівники віком 15-16 років, а також учні 14-15 років, що працюють під час канікул, можуть працювати по 24 години на тиждень. Тривалість робочого дня для таких осіб не може перевищувати 4 години на день при 6-денному робочому тижні і дорівнювати 5 годинам при 5-денному.

Неповнолітніх працівників забороняється залучати до нічних, надурочних робіт і до робіт у вихідні дні, а також до робіт з шкідливими або небезпечними умовами праці.

Заробітна плата працівникам молодше вісімнадцяти років при скороченій тривалості щоденної роботи виплачується в такому самому розмірі, як працівникам відповідних категорій при повній тривалості щоденної роботи.

Неповнолітня особа обов’язково повинна пройти медичний огляд і надати роботодавцю медичний висновок про відсутність протипоказань для участі в трудовій діяльності.

З неповнолітньою особою обов’язково укладається трудовий договір у письмовій формі. При оформленні трудового договору особа, що не досягла 16 років і не має паспорта, повинна надати роботодавцю свідоцтво про народження.

Звільнення працівників молодше вісімнадцяти років з ініціативи власника, крім додержання загального порядку звільнення, тільки за згодою міської служби у справах дітей.

ЗАЙНЯТІСТЬ НЕПОВНОЛІТНІХ – ОСОБЛИВА УВАГА